Author Archive

Od stycznia 2018 r. wzrośnie wysokość kwoty jednorazowego odpisu podatkowego z 3500 do 10 000 zł.

Od 1 stycznia 2018 roku mają obowiązywać nowe przepisy, umożliwiające zaliczenie środków majątku oraz wartości materialnych i prawnych, których wartość nie przekroczy lub będzie równa wartości 10 000 zł. Jednorazowo będzie można je zaliczyć je bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Obecnie obowiązek amortyzowania w czasie poszczególnych składników majątku powstawał w momencie nabycia tychże składników jeśli ich wartość przekraczała 3500 zł i których okres użytkowania miał przekraczać 1 rok. Obecnie obowiązujący limit nie był aktualizowany od kilkunastu lat.

Charakter wprowadzanej zmiany ma pozwolić na wyrównanie wskaźnika do poziomu występującej inflacji jak również zachęcić do zwiększania środków na inwestycje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Planowane zmiany w podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych.

Planowane jest wprowadzenie przez  rząd nowego podatku tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Wprowadzony podatek stanie się dodatkowym zobowiązaniem do podatku obliczanego na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Obejmować on ma wszystkich podatników posiadających nieruchomości na terenie naszego kraju, których wartość początkową przekracza 10 mln zł a ich charakter jest komercyjny.

Z opodatkowania wyłączone będą nieruchomości użyteczności publicznej należące do Państwa. W stosunku do podatników posiadających nieruchomości objęte nowym podatkiem będzie ustalana dodatkowa podstawa opodatkowania, której wartość będzie stanowić wartość początkowa tychże środków trwałych. Podatek ma mieć charakter comiesięczny a jego wysokość ma wynosić 0,042 % podstawy opodatkowania.

Planowane zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku od wynajmu nieruchomości

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na opodatkowanie dochodów z najmu nieruchomości, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy  osiąganych poza prowadzoną równolegle działalnością gospodarczą stawką na poziomie 8,5% niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

Po nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych, których przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku taka forma opodatkowania nie będzie już możliwa. Po zmianie przepisów o  opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegać będą pieniądze i wartości otrzymywanych świadczeń w formie niepieniężnej (w naturze) oraz innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu najmu, podnajmu dzierżawy podzierżawy lub innej umowy o takim charakterze. Jeśli ich wartość przekroczy wysokość 100 000 złotych w roku 2018 to w kolejnym roku podatkowym nie będą mogli oni korzystać ze stawki opodatkowania na poziomie 8,5 % a proponowana stawka wyniesie 12,5%.

Co istotne przekroczenie limitu w trakcie roku podatkowego powoduje rezygnacje z ryczałtu dopiero od kolejnego roku podatkowego.

Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych

Od początku 2017 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie odwrotnego obciążenia. Podatkiem tym zostały objęte firmy, które są czynnymi podatnikami VAT również w ramach podwykonawstwa usług budowlanych.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dotyczy to usług budowlanych i montażowych.

Dodatkowo jeśli przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi przedsiębiorca otrzymał część lub całość zapłaty to obowiązek podatkowy z chwilą jej otrzymania.

Rekord deklaracji e-PIT

Nowy rekord w ilości pitów przesłanych za pośrednictwem internetu został pobity. W 2017 roku Polacy złożyli ponad 8,5 mln deklaracji w formie elektronicznej. Dostęp do internetu ma większość z mieszkańców naszego kraju nic więc dziwnego, że większość z nich woli przesłać PIT w formie elektronicznej niż stać w kolejkach w urzędach skarbowych.

Oczywiście osoby, które chcą złożyć PIT w tradycyjnej papierowej formie mogą to dalej zrobić i skorzystać z pomocy doradców. Lepiej jednak skorzystać w tej kwestii z doświadczenia wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego.

Test wiedzy o podatkach

Za nami kolejny test wiedzy o podatkach organizowany przez Ministerstwo Finansów we współpracy z TVP. Biorący w nim udział uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 36 pytań w 6 rundach o różnym stopniu trudności. Prowadzący test w lekki i przyjemny sposób przedstawiali trudne informacje na temat podatków. Zwycięzcy programu przekazali  nagrodę programu na rzecz OPP – S.O.S Wioski Dziecięce.

Ministerstwo Finansów i ZUS będą współpracować nad rozwojem e-usług

13 marca 2017 roku oba urzędy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w obszarze swoich systemów informatycznych.

Dotyczy ono w szczególności współpracy w zakresie przetwarzania i przechowywania danych oraz wspólne tworzenie portali informacyjnych i serwisów do elektronicznej obsługi klientów. W głównym założeniu ma to poprawić kontakt obywateli Polski z administracją publiczną.

źródło: http://www.mf.gov.pl

Fiskus sam rozliczy pit za 2016 rok

Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom obywateli ministerstwo finansów kolejny raz upraszcza procedurę składania  corocznego zeznania podatkowego. Niestety ten coroczny obowiązek nadal dostarczał wielu płatnikom składek trudności. Za sprawą nowych przepisów 13 mln Polaków spośród tych zobowiązanych do złożenia deklaracji podatkowej będzie mogło skorzystać z uproszczenia, które niesie za sobą wstępne wypełnienie PIT przez urząd skarbowy.

Na jego podstawie oraz danych pochodzących od pracodawców oraz organów rentowych pracownicy właściwego podatnikowi urzędu skarbowego rozliczą go za nas. Podatnikowi pozostanie akceptacja bądź odrzucenie rocznego rozliczenia, które podesłane zostanie na pocztę  e-mailową podatnika w ciągu pięciu dni od momentu złożenia PIT.

Udogodnienie to jest jednak dostępne tylko dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przy wypełnianiu zeznania rocznego warto jednak skorzystać z usług sprawdzonego biura rachunkowego, gdyż możemy wtedy wykorzystać wszystkie ulgi, które przysługują podatnikowi np. ulga na dzieci oraz inne odliczenia.

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Od początku 2017 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Jest to wzrost o 5% w stosunku do 2016 roku. W ciągu całego roku kwota przeznaczana na ZUS będzie więc wyższa o 612 zł niż w poprzednim roku.

Stawki składek ZUS dla Przedsiębiorców:

Społeczne  – 749,94 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,  812,61 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Ubezpieczenie zdrowotne – 297,28 zł

Fundusz pracy – 62,67 zł

 

Stawki składek ZUS dla dla nowych firm:

Społeczne  – 175,92 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, 190,62 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Ubezpieczenie zdrowotne – 297,28 zł

Fundusz pracy – 14,70 zł

 

JPK nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W związku z tym, iż  od 1 stycznia 2017 roku na przedsiębiorcach będzie spoczywał obowiązek przesyłania JPK do właściwego firmie US każdy z właścicieli swojej firmy zobowiązany jest do ustalenia statusu swojej firmy. To od niego zależeć będzie czy konkretna firma jest zobowiązana do składania co miesięcznego raportu JPK VAT do 25 dnia następnego miesiąca  z podaniem informacji jakiego okresu dotyczy drogą elektroniczna czy też nie.

Zgodnie z przepisami mali i średni przedsiębiorcy są zobowiązani do składania JPK. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie właściciele mikroprzedsiębiorstw.

Aby zostać uznanym za mikroprzedsiębiorstwo i nie spoczywał na firmie obowiązek składania JPK należy spełnić następujące warunki:

Na podstawie  art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikro przedsiębiorcę uważany jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.