Aktualności

Ważny termin FATCA

Z dniem 30 listopada upłynie termin składania oświadczenia FATCA przez osoby fizyczne i prawne, które posiadają otwarte rachunki finansowe po 30 czerwca 2014 roku. Celem złożenia oświadczenia jest określenie czy posiadacz rachunku  finansowego jest czy też nie rezydentem Stanów Zjednoczonych. Obowiązek ten wynika z mocy ustawy z dnia 9 października 2015 roku. Na mocy ustawy polskie instytucje finansowe mają obowiązek identyfikacji tychże rachunków oraz raportowanie o nich właściwemu ministrowi do spraw finansów publicznych .

Z obowiązku złożenia oświadczenia FATCA zwolnieni są posiadacze rachunków o tzw. niskim ryzyku bycia wykorzystanym do uchylenia się od opodatkowania.

FATCA jest jednym z narzędzi umożliwiających automatyczną wymianę informacji  transgranicznej, co pozwala na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków.

Nowe limity transakcji dla transakcji gotówkowych

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy z dn. 13 kwietnia 2016 roku nowelizująca  przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).  Nowe zapisy ustawowe regulują skutki podatkowe dotyczące płatności dokonywanych w formie gotówkowej.

Zgodnie z nowymi przepisami obniżona została wysokość kwoty – limitu wartości transakcji jakie mogą być dokonywane między przedsiębiorcami z pominięciem  pośrednictwa rachunku bankowego (płatniczego). Kwota uległa zmniejszeniu z wysokości 15 tysięcy euro do kwoty 15 tysięcy złotych

Skarbowe obligacje oszczędnościowe

Zgodnie z obowiązująca zasadą przyjętą przez polski rząd dotycząca wspierania polskich rodzin od przyszłego miesiąca ( tj. października 2016r) rusza nowa propozycja – oferta Ministerstwa Finansów dotycząca skarbowych obligacji oszczędnościowych. Przeznaczona i skierowana jest zatem  do  osób korzystających z pakietu „ Rodzina 500 plus”. Jest to propozycja dla rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci, którzy już dzisiaj chcą rozpocząć oszczędzanie na przyszłe potrzeby swoich pociech. Uczestnicy programu będą mogli nabywać obligacje do wysokości pobieranego świadczenia wychowawczego.

W ofercie dostępne będą dwie nowe rodzaje obligacji skarbowych ROS i ROD. Dodatkową zachętą ma być promocyjna cena, która ma obowiązywać tylko w październiku i wynosić 99,70 zł za obligację. Oczywiście poza nowymi Rodzinnymi Obligacjami Oszczędnościowymi standardowo sprzedawane będą pozostałe dotychczasowe cztery rodzaje obligacji oszczędnościowych.

Zmiany w ordynacji podatkowej. Będzie taniej.

MF zgodziło się obniżyć opłaty za wydanie tzw. opinii zabezpieczającej związanej z klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania, zrezygnowało też z regulacji dotyczących blokowania kont bankowych firm – wynika z najnowszej wersji projektu założeń do zmian w Ordynacji podatkowej.

Zmiana wiąże się z przygotowanym przez resort finansów projektem założeń nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przewidują one m.in. wprowadzenie tzw. klauzuli unikania prawa podatkowego. To przepis, który pozwala organom podatkowym zakwestionować skutki podatkowe transakcji, jeżeli uznają, że jej głównym celem było osiągnięcie korzyści podatkowej, a nie określonego efektu gospodarczego.

Zgodnie z założeniami minister finansów miałby wydawać tzw. opinie zabezpieczające dotyczące stosowania takiej klauzuli. Resort będzie w nich wyjaśniał, jakie działanie podatnika będzie uznane za dopuszczalną optymalizację podatkową, a jakie – za unikanie opodatkowania. Opinia ma zawierać ocenę, czy planowana przez podatnika czynność prawna spełnia kryteria zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. MF ustanowiło wysoką cenę za wydanie opinii: 25 tys. zł i 50 tys.

Proponowana opłata może wręcz uniemożliwić małym i średni firmom skorzystanie z tej formy zabezpieczenia – ostrzegało MG w uwagach do założeń. Z aktualnej wersji projektu, opublikowanego na stronie internetowej wynika, że resort finansów zmienił zdanie; wydanie opinii zabezpieczającej ma kosztować firmę 15 tys. zł, a w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi – 30 tys. zł.

Ministerstwo wzięło pod uwagę zastrzeżenia m.in. prawników z RCL oraz resortu gospodarki do propozycji umożliwiających blokowanie rachunków bankowych firm. Legislatorzy ostrzegali, że blokada rachunku oznaczałaby całkowite pozbawienie ich posiadacza prawa do posługiwania się nim, co z kolei uniemożliwiałoby prowadzenie działalności gospodarczej. W ocenie resortu gospodarki zmiana taka znacznie pogorszyłaby sytuację finansową kontrolowanych firm, istotnie zwiększyła ryzyko ich upadłości w trakcie kontroli i podważyła zasadę wstrzymywania egzekucji do czasu uprawomocnienia się decyzji podatkowej.

Rzeczniczka prasowa resortu finansów Wiesława Dróżdż poinformowała, że ministerstwo zrezygnowało z planowanych wcześniej przepisów dotyczących możliwości blokowania rachunków bankowych firm. Aktualny projekt nie zawiera już takich regulacji – powiedziała.

MF utrzymało natomiast swoje propozycje dotyczące m.in. rozszerzenia zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez banki, Propozycje te krytykowali nie tylko eksperci podatkowi, ale także w swoich opiniach do projektu rządowi legislatorzy, czy administracja rządowa.

Według MG nie ma uzasadnienia dla rozszerzenia zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez banki i inne instytucje finansowe. Chodzi m.in. o dane na temat pełnomocnictw do dysponowania rachunkami, liczby rachunków, nadawców i odbiorców kwot na rachunkach, czy obciążeń i spłat pożyczek.

Partner z firmy doradczej Accreo Michał Roszkowski powiedział w rozmowie z PAP, że większość z ponad 150 przygotowanych przez resort finansów zmian ma ewidentnie profiskalny charakter. One jasno wskazują, w którą stronę zmierzamy i co chce fiskus osiągnąć – powiedział. Jego zdaniem ich cel jest oczywisty: polepszyć przepisy na korzyść fiskusa, zamknąć możliwość optymalizacji podatkowej i umożliwić fiskusowi zakwestionowanie skutków podatkowych większości transakcji.

Doradca podatkowy z Crido Taxand Amelia Górniak uważa, że resort finansów próbuje uszczelnić system podatkowy i uzupełnić luki, ale robi to, sięgając do kieszeni podatnika. Fiskus dostanie dodatkowe uprawnienia, choć obecne posiadane są już często nadużywane. Ochrona podatnika zostanie natomiast zmniejszona – oceniła. Jej zdaniem lepiej byłoby napisać nową Ordynację podatkową, niż przygotowywać zmiany tego typu. To się nie może dobrze skończyć – ostrzegła.

W założeniach przewidziano m.in. powołanie niezależnej od administracji skarbowej Rady ds. Unikania Opodatkowania; będzie ona wydawać opinie w sprawach dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt obejmuje także regulacje dotyczące interpretacji podatkowych, przedłużania kontroli skarbowych, czy wydawania decyzji o zabezpieczeniu majątku podatnika.

Źródło:
http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/zmiany;w;ordynacji;podatkowej;bedzie;taniej,37,0,1382949.html