JPK nowe obowiązki dla przedsiębiorców

JPK nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W związku z tym, iż  od 1 stycznia 2017 roku na przedsiębiorcach będzie spoczywał obowiązek przesyłania JPK do właściwego firmie US każdy z właścicieli swojej firmy zobowiązany jest do ustalenia statusu swojej firmy. To od niego zależeć będzie czy konkretna firma jest zobowiązana do składania co miesięcznego raportu JPK VAT do 25 dnia następnego miesiąca  z podaniem informacji jakiego okresu dotyczy drogą elektroniczna czy też nie.

Zgodnie z przepisami mali i średni przedsiębiorcy są zobowiązani do składania JPK. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie właściciele mikroprzedsiębiorstw.

Aby zostać uznanym za mikroprzedsiębiorstwo i nie spoczywał na firmie obowiązek składania JPK należy spełnić następujące warunki:

Na podstawie  art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikro przedsiębiorcę uważany jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.