Nowe limity transakcji dla transakcji gotówkowych

Nowe limity transakcji dla transakcji gotówkowych

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy z dn. 13 kwietnia 2016 roku nowelizująca  przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).  Nowe zapisy ustawowe regulują skutki podatkowe dotyczące płatności dokonywanych w formie gotówkowej.

Zgodnie z nowymi przepisami obniżona została wysokość kwoty – limitu wartości transakcji jakie mogą być dokonywane między przedsiębiorcami z pominięciem  pośrednictwa rachunku bankowego (płatniczego). Kwota uległa zmniejszeniu z wysokości 15 tysięcy euro do kwoty 15 tysięcy złotych