Planowane zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku od wynajmu nieruchomości

Planowane zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku od wynajmu nieruchomości

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na opodatkowanie dochodów z najmu nieruchomości, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy  osiąganych poza prowadzoną równolegle działalnością gospodarczą stawką na poziomie 8,5% niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

Po nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych, których przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku taka forma opodatkowania nie będzie już możliwa. Po zmianie przepisów o  opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegać będą pieniądze i wartości otrzymywanych świadczeń w formie niepieniężnej (w naturze) oraz innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu najmu, podnajmu dzierżawy podzierżawy lub innej umowy o takim charakterze. Jeśli ich wartość przekroczy wysokość 100 000 złotych w roku 2018 to w kolejnym roku podatkowym nie będą mogli oni korzystać ze stawki opodatkowania na poziomie 8,5 % a proponowana stawka wyniesie 12,5%.

Co istotne przekroczenie limitu w trakcie roku podatkowego powoduje rezygnacje z ryczałtu dopiero od kolejnego roku podatkowego.