Od stycznia 2018 r. wzrośnie wysokość kwoty jednorazowego odpisu podatkowego z 3500 do 10 000 zł.

Od stycznia 2018 r. wzrośnie wysokość kwoty jednorazowego odpisu podatkowego z 3500 do 10 000 zł.

Od 1 stycznia 2018 roku mają obowiązywać nowe przepisy, umożliwiające zaliczenie środków majątku oraz wartości materialnych i prawnych, których wartość nie przekroczy lub będzie równa wartości 10 000 zł. Jednorazowo będzie można je zaliczyć je bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Obecnie obowiązek amortyzowania w czasie poszczególnych składników majątku powstawał w momencie nabycia tychże składników jeśli ich wartość przekraczała 3500 zł i których okres użytkowania miał przekraczać 1 rok. Obecnie obowiązujący limit nie był aktualizowany od kilkunastu lat.

Charakter wprowadzanej zmiany ma pozwolić na wyrównanie wskaźnika do poziomu występującej inflacji jak również zachęcić do zwiększania środków na inwestycje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.